கம்பைன் ஹார்வெஸ்டர்

John Deere டிராக்டர், Combine Harvester, 100 HP, W70 மாடல், இடது புரொஃபைல்

W-70 சின்க்ரோஸ்மார்ட் கம்பைன் ஹார்வாஸ்டர் PowerPro

W-70 சின்க்ரோஸ்மார்ட் கம்பைன் ஹார்வாஸ்டர் PowerPro என்பது 100HP குறைந்த எடை மற்றும் சிறிய அறுவடை இயந்திரமாகும், இது மற்ற அறுவடை இயந்திரங்கள் நுழைய முடியாத ஈரமான மற்றும் சிறிய வயல்களில் வேலை செய்யக்கூடியது. சிறிய வடிவமைப்பு குறுகிய பாதைகள் வழியாக கடக்க உதவுகிறது. குறைந்த எடை காரணமாக எரிபொருளைச் சேமிக்கிறது மற்றும் அதிக உற்பத்தித் திறனை வழங்குகிறது.