ஜான் டியர் கூலண்ட்

ஜான் டியர் டிராக்டர் பாகங்கள், டிராக்டர் கூலன்ட், Right Profile

மேலும் உங்கள் கூலிங் சிஸ்டமுக்கான வருடம் முழுவதுமான பாதுகாப்பு இறுதியாக. உங்கள் இஞ்சினை குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்கிறது மற்றும் இஞ்சின் ஆயுளை அதிகரிக்கிறது

ஜான் டியர் கூலண்ட் உங்கள் டிராக்டருக்கு எப்படி சிறந்ததாகிறது?

இஞ்சின் என்பது உங்கள் டிராக்டருக்கு இதயம் போன்றதாகும். இது முற்றிலும் இன்றியமையாதது, இது உங்கள் டிராக்டரின் நம்பகமான மற்றும் திறன்வாய்ந்த செயல்திறனுக்காக அதன் எதிர்பார்க்கப்படும் வாழ்நாள் முழுவதும் திறம்பட செயல்படுகிறது. எரிபொருளை எரிப்பதால் ஆற்றல் மற்றும் வெப்பம் உருவாகிறது. இந்த வெப்பம் இஞ்சின் மற்றும் அதன் காம்பொனன்ட்டுகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது. இஞ்சினுக்குள் உகந்த வெப்பநிலையை பராமரிக்க ஒரு கூலிங் சிஸ்டம் அவசியம். இந்த கூலிங் சிஸ்டம் அதீத அழுத்தங்கள் மற்றும் வெப்பநிலையின் கீழ் திறமையாக செயல்பட வேண்டும்.

ஜான் டியர் உபகரணங்களில் மேம்பட்ட கூலிங் சிஸ்டம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது, இது இஞ்சினின் உகந்த செயல்திறன் மற்றும் பராமரிப்பு இல்லாத நீண்ட ஆயுளுக்காக சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட கூலண்ட்டைப் பயன்படுத்துகிறது. ஜான்டியர் கூலன்ட் ஆனது சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட கூலன்ட் கண்டிஷனர், ஆண்டி-கரோஷன் அடிடிவ்ஸ் மற்றும் ஆண்டி-ஃபோமிங் ஏஜெண்டுகள் ஆகியவற்றின் சரியான கலவையாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத டி-மினரலைஸ்டு தண்ணீருடன் முன்கூட்டியே கலக்கப்படுகிற இது பயன்படுத்த தயாராக உள்ளது,