జాన్ డియర్ ఇండియా ట్రాక్టర్ వారెంటీ

*వారెంటీకి ప్రామాణిక నిబంధనలు & షరతులు వర్తిస్తాయి. వివరాల కోసం ఆపరేటర్ మాన్యువల్ చూడండి.

  • జాన్ డియర్ సమగ్రమైన 5-సంవత్సరాలు లేదా 5000 గంటల వారంటీని అందిస్తుంది ఇది దాని అన్ని ట్రాక్టర్‌లపై మొదటి విక్రయ తేదీ నుండి ఏది ముందు అయితే అది ఉంటుంది
  • ఇది మా ఉత్పత్తి నాణ్యత, నమ్మకం మరియు నిబద్ధతపై మా కస్టమర్‌లకు మా పైన విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
  • జాన్ డియర్ వారెంటీ మొత్తం వారెంటీ వ్యవధిలో మిగిలిన వ్యవధికి ఏదైనా ఉంటే రెండవ/తదనంతర కొనుగోలుదారులకు బదిలీ చేయబడుతుంది.
  • ఈ సమగ్ర 5 సంవత్సరాల జాన్ డియర్ వారంటీని పొందడానికి అదనపు ఛార్జీలు ఉండవు. 
  • వారంటీ ప్రయోజనాలను నిర్ధారించడానికి యజమాని మాన్యువల్‌లో పేర్కొన్న సిఫార్సు చేయబడిన సర్వీస్ షెడ్యూల్ ప్రకారం మీ ట్రాక్టర్ కి సర్వీస్‌ చేయించడం తప్పనిసరి.
  • మరింత సమాచారం కోసం దయచేసి మీ సమీప డీలర్‌ను సంప్రదించండి

డీలర్‌ను సంప్రదించండి     ట్రాక్టర్ ధర

వారెంటీ