స్పెషాలిటీ ట్రాక్టర్లు

స్పెషాలిటీ ట్రాక్టర్లు

మోడల్ఇంజన్ HP (KW)ట్రాన్స్మిషన్PTO ఎంపికక్లచ్

3028EN
4 WD

28 HP

8F + 8R

డ్యూయల్

సింగిల్

3036EN
4 WD

35 (25.9)

8F + 8R

డ్యూయల్

సింగిల్

3036EN
4 WD
వెడల్పు టైర్లు

 

35 (25.9)

8 ఫార్వర్డ్ + 8 రివర్స్, FNR, సింక్ రివర్సర్/ కాలర్ రివర్సర్

డ్యూయల్

సింగిల్

జాన్ డియర్ ఇండియా 3036E ట్రాక్టర్

మోడల్ఇంజన్ HP (KW)ట్రాన్స్మిషన్PTO ఎంపికక్లచ్

3036 E
4 WD

35 (25.9)

8F + 8R

డ్యూయల్

సింగిల్

** అన్ని స్పెషాలిటీ ట్రాక్టర్లు 5 సంవత్సరాలు లేదా 5000 గంటల వారంటీతో వస్తాయి.