గోధుమ వ్యవసాయం

 ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్స్‌

జాన్ డియర్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్స్‌తో గోధుమ వ్యవసాయం సులభంగా మారింది!

అన్ని అంశాలలో ఆధునిక సాంకేతికత ఉపయోగించడం  ద్వారా తక్కువ ఎకరాల భూమిలో ఎక్కువ దిగుబడిని పొందండి - భూమిని సిద్ధం చేయడం , విత్తడం , ఎరువుల వేయడం , హార్వెస్టింగ్ మరియు పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ !
మరింత తెలుసుకోవడానికి క్లిక్ చేయండి
ప్రోడక్ట్ సిస్టమ్స్ బ్రోచర్‌ని చూడండి