ಸ್ಪೆಶಾಲ್ಟಿ ಟ್ರ‍್ಯಾಕ್ಟರ‍್ ಗಳು

ಜಾನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಪೆಶಾಲ್ಟಿ ಟ್ರ‍್ಯಾಕ್ಟರ‍್ ಗಳು

ಮಾಡಲ್ಎಂಜಿನ್ HP (KW)ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಿಶನ್PTO ಆಪ್ಶನ್ಕ್ಲಚ್

3028EN
4 WD

28 HP

8F + 8R

ಡುಯೆಲ್

ಸಿಂಗಲ್

3036EN
4 WD

35 (25.9)

8F + 8R

ಡುಯೆಲ್

ಸಿಂಗಲ್

3036EN
4 WD
ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲವಾದ ಟಯರ‍್ ಗಳು

 

35 (25.9)

8 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ + 8 ರಿವರ್ಸ್, FNR, ಸಿಂಕ್ ರಿವರ್ಸರ‍್ / ಕಾಲರ‍್ ರಿವರ್ಸರ‍್

ಡುಯೆಲ್

ಸಿಂಗಲ್

ಜಾನ್ ಡಿಯರ‍್ ಇಂಡಿಯಾ 3036E ಟ್ರ‍್ಯಾಕ್ಟರ‍್

ಮಾಡಲ್ಎಂಜಿನ್ HP (KW)ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಿಶನ್PTO ಆಪ್ಶನ್ಕ್ಲಚ್

3036 E
4 WD

35 (25.9)

8F + 8R

ಡುಯೆಲ್

ಸಿಂಗಲ್

** ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಶಾಲ್ಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅಥವಾ 5000 ಗಂಟೆಗಳ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ