ಗೋಧಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು

ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಂ

ಜಾನ್ ಡಿಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗೋಧಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ತೀರ ಸರಳವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ!

ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ - ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು, ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ!
ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಂಸ್ ಬ್ರೋಶರ್ ನೋಡಿ