கிரீன்சிஸ்டம் பட்லர் லெவலர்

நிலம் தயாரிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட கிரீன்சிஸ்டம் பட்லர் லெவலர் (பட்லிங்) ஈர நில பயன்பாட்டிற்கான சரியான தீர்வாகும். இது குறிப்பாக நெல் நடவு செய்ய பாத்தி தயார் செய்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட் ஜான் டியர் 5000 சீரிஸ் டிராக்டர்களுடன் மிகவும் இணக்கமானது.

சிறப்பு அம்சங்கள்:

  • பயிர் வளர்ச்சியை அதிகரிக்கிறது மற்றும் அதிக உற்பத்தியை உறுதி செய்கிறது
  • சிறந்த களை கட்டுப்பாடு மற்றும் குறைந்த நீர் நுகர்வு
  • பட்டில் செய்த மண்ணை சமன் செய்வதில் திறமையானது