• సమర్ధవంతమైన జాన్ డియర్ పోస్ట్ హోల్ డిగ్గర్, రైట్ ప్రొఫైల్

గ్రీన్‌సిస్టమ్ పోస్ట్ హోల్ డిగ్గర్

గ్రీన్‌సిస్టమ్ పోస్ట్ హోల్ డిగ్గర్ అనేది ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ట్రాక్టర్ ఇంప్లిమెంట్, ఇది భూమిని సిద్ధం చేసే సమయంలో మొక్కలు నాటడానికి మరియు పొలం కంచె ప్రయోజనాల కోసం గుంతలను తవ్వుతుంది. పొలం ఫెన్సింగ్ కోసం 800-1300 mm లోతు గుంతలు త్రవ్వడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. ఈ ట్రాక్టర్ ఇంప్లిమెంట్ మామిడి, కొబ్బరి, దానిమ్మ, టేకు, నిమ్మ మరియు సీతాఫలాల తోటలకు బాగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇది అన్ని రకాల నేలలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

వీటి కోసం చూడండి:

  • దృఢమైన మరియు అధిక సామర్ధ్యం గల సింగిల్ స్పీడ్ గేర్ బాక్స్
  • సమయం మరియు మానవశక్తిని సమర్ధవంతంగా వినియోగించుకోవడం
  • తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు